Privatlivspolitik

Generelt
Denne persondatapolitik redegør for, hvordan Innosocial ApS anvender og behandler de personoplysninger, som vores brugere giver til os samt de personoplysninger som Innosocial ApS indsamler, når du benytter vores hjemmesider og applikationer.

Hos Innosocial ApS respekterer og beskytter vi dine personlige oplysninger og deler dem kun med betroede tredjeparter. Innosocial ApS respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger og er opmærksomme på, at alle personoplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Personlige oplysninger
En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til fysiske personer, selvom dette forudsætter kendskab til eksempelvis adresse, CPR-nummer mv.

Der sondres mellem to typer af personoplysninger, almindelige oplysninger og følsomme oplysninger. 

Følsomme oplysninger kan være oplysninger om etnisk oprindelse, politisk, race, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, samt behandling af genetiske eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, vedkommendes helbredsoplysninger eller seksuelle orientering.

Ikke-personlige oplysninger
Vi kan indsamle ikke-personlige oplysninger om Brugere, når de besøger vores hjemmeside. Ikke-personlige oplysninger kan blandt andet omfatte computertype, browser-navn og tekniske oplysninger om Brugerens forbindelsesmåde på hjemmesiden, eksempelvis internetudbyder, styresystem og andre lignende oplysninger. Såfremt der efter samtykke, gøres brug af vores ”find min lokation” funktioner, vil vi ligeledes kunne opbevare oplysninger om Brugernes lokalitet.

Web browser cookies
Denne hjemmeside benytter ”cookies” for at forbedre Brugernes oplevelse. Brugerens webbrowser gemmer cookies på sin harddisk til registreringsformål og til tider for at tackle oplysninger om dem. Disse oplysninger hentes kun, når brugeren besøger hjemmesiden, og vil blivebrugt ved brugerens følgende besøg på hjemmesiden, således brugeren kan bliveidentificeret anonymt. De primære formål er som følger: 

Muliggør anonym identifikation af brugerenved hjælp af cookies (identificere browsers og enheder, ikke individer). Dermedgives der et anslået antal af besøg og brugerens gennemsnitlige besøgstid på hjemmesiden. Anonym identifikation af det mest besøgtemateriale hos brugeren, og således det mest attraktive for brugeren. 

Fastslå hvorvidt det er første gang brugeren tilgår hjemmesiden eller om brugeren har besøgt hjemmesiden før. Medmindre brugeren registrerer sig selv til en webservice, bliver cookies aldrig brugt til at identificere personlige data. Cookies er udelukkende til statistiske årsager. De fungerer som assistance til at forbedre brugerens oplevelse af hjemmesiden. 

Brugere kan vælge at sættederes browser til at afvise cookies eller varsle Brugeren, når cookies bliversendt. Brugeren skal dog være opmærksom på, at visse dele af Hjemmesiden herefter kan have nedsat funktionalitet.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?
Vi kan indsamle personlige oplysninger fraBrugere på en række forskellige måder, inklusiv men ikke begrænset til, når Brugere gennemfører et køb, betaler for et produkt eller andre aktiviteter på vores hjemmeside. Brugere kan blive spurgt om navn, telefonnummer, adresse, CPR-nr., e-mailadresse og kreditoplysninger efter behov. Derudover indsamles informationer, som Brugeren måtte anføre i sine beskeder gennem Innosocials applikationer, i et anonymiseret format. Herudover indsamles der informationerom brugernes helbredsoplysninger, køn, problem-kategorier (tags), oplysningerfra samtalebeskeder og journaler fra samtaler, i et anonymiseret format. Derindsamles ligeledes følsomme helbredsoplysninger gennem samtaler, chat eller videochat med en eller flere rådgivere. I denne forbindelse indsamles der, medsamtykke fra Brugere, oplysninger gennem mikrofon og kamera.

Der er mulighed for, at Brugere kan besøgevores hjemmeside og applikationer anonymt og vi vil udelukkende indsamle personlige oplysninger fra Brugere, når de frivilligt giver sådanne oplysningertil os. Brugere kan altid vælge ikke at give personlige oplysninger, men dette kan forhindre dem i at benytte visse tjenesteydelser eller funktioner på vores hjemmeside og applikationer.

I særlige tilfælde vil Innosocial ApS ved lov være forpligtet til at indsamle specifikke og verificerede personoplysninger.

Hvorfor indsamler vi personoplysninger
For at kunne give Brugeren den bedst muligeoplevelse med vores services, applikationer og hjemmesider, indsamles relevante personoplysninger. Vi indsamler ligeledes data for at kunne foretage analyser og finde tendenser indenfor mistrivsel, måle social værdi og herigennem finde forbedringstiltag for rådgivningstilbud. Alt indsamling af data og udarbejdelse af analyser, sker med henblik på at forbedre rådgivningsfeltet som helhed og atkunne opkvalificere datagrundlaget for beslutningstagere hos aktører på vores platform. Herigennem udformer vi et statistisk overblik over køn, alder og fordelingen af helbredsproblemer herved, til de forskellige rådgivningsudbydere på vores applikation. 

Når du bruger Innosocial ApS hjemmesider og applikationer, giver du således samtykke til, at Innosocial ApS må håndtere de kategorier af oplysninger, der er relevante for at kunne levere den nødvendige service eller optimering, vedligehold eller udvikling af vores hjemmesider.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysninger som er tilknyttet en anonym brugerprofil opbevares i 2 år efter kundeforholdets ophør, hvorefter de slettes. Aggregeret anonymt data, der ikke kan henføres til en anonym brugerprofil, opbevares så længe, Innosocial ApS vurderer at dette er relevant. 

Personoplysninger indhentet med henblik på atsende nyhedsbreve og opdateringer omkring vores services vil beholdes indtildisse afmeldes af Brugeren.

Fælles for alle personoplysninger gælder dog,at personoplysninger altid slettes, når personoplysningerne ikke er relevante iforhold til det formål, hvorpå de er blevet indsamlet eller, hvis et samtykketrækkes tilbage inden en egentlig sagsbehandling er begyndt.

Hvordan vi beskytter dine oplysninger
Brugerens oplysninger beskyttes ved brug af AES-256 (Rijndael) krypteringsalgoritmen inden den gemmes på et fysisk. Vedkryptering anvendes en nøgle længde, der følger markedstandarden for kryptering af personfølsomdata. 

Dette sikrer at brugerens oplysninger kunlæses af brugere, der er blevet bemyndiget de nødvendige rettigheder. 

Bemyndigelsen af disse rettigheder og adgangtil brugerens egne oplysninger følger OAuth2 protokolstandarder.

Deling af dine personlige oplysninger
Innosocial ApS deler Brugerens oplysninger med betroede samarbejdspartnere, som hjælper Innosocial ApS med at vedligeholde, opdatere eller drive vores forretning, hjemmeside eller services for Brugeren. De pågældende samarbejdspartnere vil kun have adgang til Brugerens personlige oplysninger idet omfang det er nødvendigt og der vil altid udarbejdes en kontraktuel forpligtelse til at behandle dine oplysninger fortroligt. Dataene deles ligeledes med vores samarbejdspartnere, der består af kommuner og rådgivningsforeninger i Danmark. Begge disse grupper er underlagt kvalitetskrav, ved sin ansættelse af rådgivere og skal altid fremvise ren straffeattest og børneattest.

Brugerens oplysninger kan blive delt med tredjepartereller samarbejdspartnere, med henblik på at kunne levere ydelser, herunde rydelser til udbredelse af applikationer og systemer til gavn for børn og unge. Disse samarbejdspartnere inkluderer, men er ikke begrænset til: Foreningerakkrediteret hos Rådgivning Danmark, kommuner, regioner og den danske stat, samt tredjepartsleverandører og samarbejdspartnere.

I tilfælde af at Innosocial ApS vil optræde i en forsikringssag, vil Innosocial ApS dele de oplysninger, der er nødvendige for at forsikringsselskabet kan behandle en eventuel forsikringssag.

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som er nødvendige for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

Retsgrundlag
Innosocial ApS behandler dine oplysninger enten på baggrund af dit udførte samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at der kan gennemføres en kontakt, som du er part i.

Såfremt behandlingen af Brugerens personoplysninger er baseret på samtykke, har Brugeren mulighed for at tilbagekalde dette samtykke. Dette er beskrevet i punktet omkring ”Dine rettigheder”.

Såfremt Brugeren ikke ønsker at give samtykketil vores behandling af personoplysninger, kan Innosocial ApS ikke yde de services der ydes på Innosocial ApS hjemmesider og gennem voresapplikationer.

Dine rettigheder
Som Bruger hos Innosocial ApS har du følgende rettigheder.

Som registreret har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler på dig. Der er mulighed for, at Brugeren til enhver tid kan anmode om et dataudtræk af alle de data, der behandles på dig. Dine data vil blive leveret hurtigst muligt – dog altid med svar indenfor 10 dage.

Som registreret har Brugeren ret til at få transporteret sin data til en anden dataansvarlig. Dine personlige oplysninger vil blive leveret via krypteret e-mail. Retten til at få sin data transporteret gælder kun i de situationer hvor Innosocial agerer som dataansvarlig.

Som registreret har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet. Innosocial ApS vil dog i visse tilfælde forbeholde sig retten til at enten begrænse eller afvise en sletning, såfremt disse personoplysninger er nødvendige for at kunne overholde særregler. Aggregeret anonymt data, som Innosocial ApS måtte indsamle, har Brugeren ikke krav på at få slettet, når dataene ikke kan henføres til en specifik Brugerprofil eller direkte til en Bruger.

Som registreret har du ret til at få berigtiget forkerte eller unøjagtige oplysninger, der behandles om dig.

Som registreret har du enhver tid ret til attrække et samtykke tilbage, såfremt der ønskes at standse eller begrænse enbehandling af dine personoplysninger. Dette indbefatter ikke aggregeret anonymtdata.

Klage
Såfremt du ønsker at klage over Innosocial ApS behandling af dine personoplysninger, kan denne klage rettes til den ansvarlige myndighed. I Danmark er dennemyndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefonnummer: 3319 32 00. Mere information kan findes på www.datatilsynet.dk.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatpolitik, Hjemmesidens praksis eller dine handler med Hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os på:

Innosocial ApS
Frederiksberggade 15, 3. th. 1459 København K
Tlf: 31335455
Mail: info@innosocial.dk
CVR: 40988750

Innosocial ApS politik er sidst opdateret den 13.01.21