Persondatapolitik

Opdateret 2021/06/10

Data etik

Impactly arbejder ud fra "do no harm" princippet. Vi respekterer, anerkender og beskytter vi et hvert menneskes personlige oplysninger, vi anvender kun data til analyser på aggregeret niveau efter aftale med brugere og dataansvarlige opdragsgivere.

Generelt

Denne persondatapolitik redegør for, hvordan Impactly ApS opsamler og behandler de personoplysninger, som Brugere opgiver, samt de personoplysninger som Impactly ApS indsamler, når man som bruger benytter vores hjemmesider og applikationer.

Impactly er databehandler for Impactlys Kunder, som er dataansvarlige for deres anvendelse af Impactlys løsning, hjemmesider og applikationer.

Hos Impactly ApS respekterer, anerkender og beskytter vi dine personlige oplysninger og deler dem kun med de dataansvarlige tredjeparter, som har ret til data og som er dataansvarlig for de relevante indsatser og tiltag. Impactly ApS anerkender og respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger og er opmærksom på, at alle personoplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt og i tråd med gældende GDPR-regler.

Personlige oplysninger

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til fysiske personer, selvom dette forudsætter kendskab til eksempelvis adresse, CPR-nummer mv.

Der sondres mellem to typer af personoplysninger, almindelige oplysninger og følsomme oplysninger.

Følsomme oplysninger kan være oplysninger om etnisk oprindelse, politisk, race, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, samt behandling af genetiske eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, vedkommendes helbredsoplysninger eller seksuelle orientering.

Ikke-Personlige oplysninger

Vi kan indsamle ikke-personlige oplysninger om Brugere, når de besøger vores hjemmeside og anvender vores applikationer. Ikke-personlige oplysninger kan blandt andet omfatte computertype, browser-navn og tekniske oplysninger om Brugerens forbindelsesmåde på hjemmesiden, brugerdata på anvendelse af applikationer og hjemmesider, eksempelvis internetudbyder, styresystem og andre lignende oplysninger. Såfremt der gives samtykke til applikationer eller hjemmesiders tilladelse til at anvende lokalitetsoplysninger, kan Impactly også opbevare oplysninger om Brugernes lokalitet (f.eks. Celle-id, IP-adresse, netværksdata for geografisk placering, placering efter startopkald / afslutning af opkaldet. Lokationsdata afledt af brug af Wi-Fi-adgangspunkter).

Web browser cookies

Impactlys hjemmesider benytter ”cookies” for at forbedre Brugernes oplevelse. Brugerens webbrowser gemmer cookies på Brugerens harddisk til registreringsformål og til tider for at tackle oplysninger om dem. Disse oplysninger hentes kun, når Brugeren besøger hjemmesiden, og vil blive brugt ved Brugerens følgende besøg på hjemmesiden, således Brugeren kan blive identificeret anonymt. De primære formål er som følger:

Muliggør anonym identifikation af Brugeren ved hjælp af cookies (identificere browsers og enheder, ikke individer). Dermed gives der et anslået antal af besøg og Brugerens gennemsnitlige besøgstid på hjemmesiden.

Anonym identifikation af det mest besøgte materiale hos Brugeren, og således det mest attraktive for Brugeren.

Fastslå hvorvidt det er første gang Brugeren tilgår hjemmesiden eller om Brugeren har besøgt hjemmesiden før.

Medmindre Brugeren registrerer sig selv til en webservice, bliver cookies aldrig brugt til at identificere personlige data. Cookies er udelukkende til statistiske årsager. De fungerer som assistance til at forbedre Brugerens oplevelse af hjemmesiden.

Brugere kan vælge at sætte deres browser til at afvise cookies eller varsle Brugeren, når cookies bliver sendt. Brugeren skal dog være opmærksom på, at visse dele af Hjemmesiden herefter kan have nedsat funktionalitet.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi kan indsamle personlige oplysninger fra Brugere på en række forskellige måder, inklusiv men ikke begrænset til, når Brugere besøger vores hjemmeside, eller anvender Impactlys kommunikationskanaler og applikationer, herunder DiTi Appen. Brugere kan blive spurgt om brugernavn, navn, telefonnummer og e-mailadresse efter behov. Derudover indsamles informationer, som Brugeren måtte angive i sine beskeder gennem Impactlys applikationer, i et sikret format. Herudover kan der indsamles informationer om brugernes køn, alder og postnummer/kommune, problem-tema (tags), samt oplysninger fra samtalebeskeder, spørgeskemaer og journaler/notefelt fra samtaler, i et sikret format. Der indsamles ligeledes oplysninger gennem samtaler, chat eller videochat. I denne forbindelse indsamles der, med samtykke fra Brugere, oplysninger gennem mikrofon og kamera. Derudover indsamles device-id med formålet om at muliggøre fremsendelse af notifikationer til Brugere. Endvidere kan telefonnumre også indsamles med formålet om at muliggøre sms-rådgivning til Brugere.

Brugere af vores hjemmesider og applikationer kan vælge at være anonyme, og det er udelukkende på Brugerens opfordring at anonymiteten ophæves, f.eks. ifm. et længerevarende rådgivningsforløb eller anvendelse af hjemmeside eller applikation ifm. Brugerens arbejde hos Impactlys Kunder, som i dette henseende også er dataansvarlig. Oplysninger på Brugeren indsamles kun på baggrund af samtykke. Brugere kan altid vælge ikke at give personlige oplysninger, men dette kan forhindre dem i at benytte visse tjenesteydelser eller funktioner på vores hjemmesider og applikationer.

I særlige tilfælde vil Impactly ApS ved lov være forpligtet til at indsamle specifikke og verificerede personoplysninger, f.eks. ifm. underretninger, på vegne af Impactlys samarbejdspartnere og Kunder.

Hvorfor indsamler vi personoplysninger

Impactlys formål med at opsamle og behandle personoplysninger er at levere tjenester, herunder applikationer og hjemmesider, til Brugere af disse tjenester. Dette omfatter medarbejdere hos Impactlys Kunder, Impactlys Kunders målgruppe som anvender tjenester ifm. med deres kontakt med Impactlys Kunder. Impactly behandler således personoplysninger på vegne af Impactlys Kunder.

Når du bruger Impactly ApS hjemmesider og applikationer, giver du således samtykke til, at Impactly ApS må håndtere de kategorier af oplysninger, der er relevante for at kunne levere den nødvendige service eller optimering, vedligeholdelse eller udvikling af vores hjemmesider og applikationer.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger som er tilknyttet en anonym brugerprofil opbevares i 2 år efter inaktivitet hos Brugeren, hvorefter de slettes.

Personoplysninger indhentet med henblik på at sende nyhedsbreve og opdateringer omkring vores services vil beholdes indtil disse afmeldes af Brugeren.

Fælles for alle personoplysninger gælder, at personoplysninger altid slettes, når personoplysningerne ikke er relevante i forhold til det formål, hvorpå de er blevet indsamlet eller, hvis et samtykke trækkes tilbage inden en egentlig sagsbehandling er begyndt.

Hvordan vi beskytter dine oplysninger

Brugerens oplysninger beskyttes ved brug af AES-256 (Rijndael) krypteringsalgoritmen inden den gemmes på et fysisk dataopbevaringsdrev. Ved kryptering anvendes en nøgle-længde, der følger markedsstandarden for kryptering af personoplysninger. Dette sikrer at Brugerens oplysninger kun læses af brugere, der er blevet bemyndiget de nødvendige rettigheder.

Bemyndigelsen af disse rettigheder og adgang til Brugerens egne oplysninger følger OAuth2 protokol standarder.

Deling af dine personlige oplysninger

Impactly ApS deler Brugerens oplysninger med betroede samarbejdspartnere og underdatabehandlere, som hjælper Impactly ApS med at vedligeholde, opdatere eller drive vores forretning, hjemmeside eller services for Brugeren og Impactlys samarbejdspartnere. De pågældende samarbejdspartnere vil kun have adgang til Brugerens personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt, og der vil altid udarbejdes en kontraktuel forpligtelse til at behandle dine oplysninger fortroligt. Data deles ligeledes med vores samarbejdspartnere, der består af fonde, kommuner og indsatsleverandører i Danmark. Begge af de to sidstnævnte grupper er underlagt kvalitetskrav, ved sin ansættelse af rådgivere.

Brugerens oplysninger kan blive delt med tredjeparter eller samarbejdspartnere, med henblik på at kunne levere ydelser, herunder ydelser til udbredelse af applikationer og systemer til gavn for borgere. Disse samarbejdspartnere inkluderer, men er ikke begrænset til: Indsatsleverandører, kommuner, fonde, andre offentlige myndigheder, regioner og den danske stat, samt tredjepartsleverandører -og samarbejdspartnere.

I tilfælde af at Impactly ApS vil optræde i en forsikringssag, vil Impactly ApS dele de oplysninger, der er nødvendige for at forsikringsselskabet kan behandle en eventuel forsikringssag.

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som er nødvendige for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

Retsgrundlag

Impactly ApS behandler dine oplysninger enten på baggrund af dit udførte samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at der kan gennemføres en kontakt, som du er part i.

Såfremt behandlingen af Brugerens personoplysninger er baseret på samtykke, har Brugeren mulighed for at tilbagekalde dette samtykke. Dette er beskrevet i punktet omkring ”Dine rettigheder”.

Såfremt Brugeren ikke ønsker at give samtykke til vores behandling af personoplysninger, kan Impactly ApS ikke yde de services, der ydes på Impactly ApS hjemmesider og gennem vores applikationer.

Dine rettigheder

Som Bruger hos Impactly ApS har du følgende rettigheder:

Som registreret har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler på dig. Der er mulighed for, at Brugeren til enhver tid kan anmode om et dataudtræk af alle de data, der behandles på dig. Dine data vil blive leveret hurtigst muligt – dog altid med svar indenfor 10 dage.

Som registreret har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet. Impactly ApS vil dog i visse tilfælde forbeholde sig retten til at enten begrænse eller afvise en sletning, såfremt disse personoplysninger er nødvendige for at kunne overholde særregler. Aggregeret anonymt data, som Impactly ApS måtte indsamle, har Brugeren ikke krav på at få slettet, når dataene ikke kan henføres til en specifik Brugerprofil eller direkte til en Bruger, og derfor ikke er personoplysninger.

Som registreret har du ret til at få berigtiget forkerte eller unøjagtige oplysninger, der behandles om dig.

Som registreret har du enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage, såfremt der ønskes at standse eller begrænse en behandling af dine personoplysninger. Dette indbefatter ikke aggregeret anonymt og ikke-personhenførbar data.

Klage

Såfremt du ønsker at klage over Impactly ApS behandling af dine personoplysninger, kan denne klage rettes til den ansvarlige myndighed. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00. Mere information kan findes på www.datatilsynet.dk.

Ændringer til persondatapolitikken

Impactly forbeholder sig retten til at opdatere og ændre denne persondatapolitik. Såfremt ændringer udføres, ændres datoen og versionen af persondatapolitikken opdateres nederst i denne persondatapolitik. I tilfælde af signifikante ændringer informerer Impactly om sådanne ændringer gennem f.eks. hjemmeside eller direkte kontakt.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne persondatapolitik, Impactlys applikationer eller hjemmesider, er du velkommen til at kontakte os på:

Impactly ApS
Købmagergade 22, 3., 1150 København, Danmark
Tlf: +45 31 33 54 55
Mail: info@impactly.dk
CVR: 40988750